Det är gråtande

at selja min rolex men han är tvongen.