Jag prutta

Om du är en snabb köpare så får du även med en prutt på köpet.